Henk Jans

De krankzinnige aap

De ‘homo sapiens’ is ook een ‘krankzinnige aap’. De manier waarop de mens omgaat met zijn natuurlijk milieu, de biologische basis van zijn leven, is gewoon krankzinnig. Allerwegen rijst protest tegen de ontaarding van het leefmilieu. In twee artikelen (het tweede de volgende maand) treeds de auteur in discussie met wetenschapsmensen die dat protest als een louter emotionele kreet van de hand willen wijzen.

verschenen: April 1972, blz. 677

jaargang: 39/07