Rob Faesen

De kus van zijn mond

De preken van Bernardus van Clairvaux over het Hooglied behoren tot de wereldliteratuur, en hebben een grote invloed gehad op de Europese christelijke cultuur. De abt van Clairvaux is erin geslaagd het nagenoeg onzegbare te verwoorden: de ‘mystieke’, onmiddellijke liefdesontmoeting tussen God en mens

verschenen: Oktober 2000, blz. 771

jaargang: 67/09