Inigo Bocken

De kwetsbare kracht van de rede

Benedictus XVI over de gewelddadigheid van het voluntarisme

Op 12 september 2006 gaf paus Benedictus XVI aan de Regensburgse universiteit zijn spraakmakende college ‘Geloof, rede en universiteit’. De thema’s die Benedictus aansneed (de gronden van het geloof, het wezen van de waarheid, de inperking of juist de verbreding van de rede, de kenmerken van de moderniteit, de schadelijke of veeleer begrijpelijke hang naar voluntarisme en de ruimte voor het incidentele) waren onderwerp van gesprek tijdens een levendig debat onder Nederlandse en Vlaamse filosofen en theologen in Nijmegen. Erik Borgman en Inigo Bocken, twee deelnemers aan het debat, geven in dit nummer hun visie op de kerngedachte van de pauselijke lezing.

verschenen: Februari 2007, blz. 110

jaargang: 74/02