Frans Baudouin

De laatste tien levensjaren van Antoon van Dyck

Tot in zijn laatste levensjaren was Van Dyck vaak op reis. Hij onderhield contacten met koningshuizen in Den Haag, London en Parijs. Door zijn slechte gezondheid kwam er jammer genoeg vroegtijdig een einde aan zijn ondernemingen.

verschenen: April 1999, blz. 328

jaargang: 66/04