Johan Bastiaensen

De landhervormingen in El Salvador en Nicaragua

De sinds het begin van de jaren 80 in El Salvador en Nicaragua beproefde landhervormingen slaagden er vooralsnog niet in om een aantal erg uiteenlopende doelstellingen en belangen enigermate met elkaar te verzoenen. Hoe verzoen je bijv. de bevordering van een grootschalige agro-export met een herverdeling van het land ten behoeve van de arme boeren? Of de vaak mank lopende nationalisatie en/of collectivisering van produktie en handel met het vaak efficiënter gebleken privé-initiatief? Of de omzichtige omgang met een, voor de economische ontwikkeling nog steeds onmisbare middenklasse met stroef ideologische beleidsopties- en maatregelen?

verschenen: Februari 1988, blz. 414

jaargang: 55/05