Wouter J. Hanegraaff

De leer van A Course in Miracles

De hoogste en tevens enige bestaande werkelijkheid is ‘liefde’. De Course in Miracles is erop gericht de hindernissen uit de weg te ruimen die het besef van die werkelijkheid van de liefde belemmeren. Je kunst wel vragen hebben bij de opvattingen die in het boek worden verwoord omtrent God, mens, schuld, verzoening, wonderen. Een ernstige kritische discussie over dit bijzonder populaire werk moet echter nog op gang komen.

verschenen: December 1999, blz. 1002

jaargang: 66/11