Goethals & Peters

De legitimiteitscrisis van de gevangenisstraf

Het verdienstelijke humanisme van de Verlichting, dat in de achttiende eeuw verzet aantekende tegen doodstraf en lichamelijke kwelling gaf mede aanleiding tot het overdreven optimisme van de negentiende eeuw, waarin een groots opgezet gevangeniswezen werd uitgebouwd, dat uitsluitend de morele reconversie van de misdadiger heette te dienen. De auteur gaat in op de gerechte en alsmaar fundamenteler twijfels omtrent de veronderstelde heilzame invloed van de vrijheidsberoving en stelt een paar alternatieven voor die zowel bestudering als toepassing verdienen.

verschenen: Januari 1981, blz. 316

jaargang: 48/04