Herman Van Der Wee

De levenscyclus van het Britse wereldrijk

Vanuit het Europese continent bekeken

Het typische karakter van Engeland werd in de geschiedschrijving vaak op een te eenzijdige wijze benadrukt, ten nadele van Engelands overmijdelijke en kenmerkende lotsverbondenheid met het Europese continent. Het in 1982 verschenen magistrale werk van R.C. van Caenegem reikt juist op dat punt een aantal corrigerende en echt nieuwe inzichten aan, die bovendien tot een vlot leesbare en boeiende synthese werden verwerkt.

verschenen: Mei 1984, blz. 718

jaargang: 51/08