W. Van Belle & P. Claes

De logica van de afschrikking

In het officiële defensiebeleid van West én Oost spelen woorden een even belangrijke rol als wapens: men zweert er bij een afschrikkingstheorie, waarvan de deugdelijkheid voor onomstootbaar gehouden wordt. De auteurs analyseren dat denksysteem aan de hand van A. Greimas’ betekenistheorie, waaruit blijkt dat de afschrikkingspolitiek tot een onontkoombare impasse moet leiden, omdat zij het wederzijdse wantrouwen als haar – exclusieve – grondslag hanteert. De ontwapeningsdialoog zou derhalve niet de praktische consequenties maar de theorie zelf tot onderwerp moeten hebben.

verschenen: Juni 1984, blz. 808

jaargang: 51/09