O. Petre-Quadens

De logica van slaap en droom

Recent onderzoek bracht aan het licht dat de slaap nog heel wat anders is en méér is dan een tijdelijke onderbreking van het bewustzijn, gestoffeerd met wanordelijke dromen. Slaap en droom stellen een genetisch bepaald en opmerkelijk wetmatig integratieproces van de hersenen voor, dat voortdurend externe informaties en interne biologische ritmes verwerkt. De auteur gaat in op het aanwijsbare verband tussen slaap en mentale ontwikkeling, prenatale slaap en slaap van de zwangere vrouw, en slaap en socio-culturele omgeving.

verschenen: November 1983, blz. 122

jaargang: 51/02