Etienne Dhanis

De maatschappelijke functie van een universiteit

De rector van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Anterpen stelde bij de opening van het academisch jaar de maatschappelijke functie van de universiteit aan de orde. Net zoals bij het hier in maart gepubliceerde stuk over ‘de pretentie van een universiteit’ gaat het in deze rede om grondbeginselen of grondvragen die nader bediscussieerd en geconcretiseerd zullen moeten worden.

verschenen: December 1971, blz. 246

jaargang: 39/03