P.J. Teunissen

De macht van Europa

De macht van Europa wordt meestal onderschat, omdat de internationale verhoudingen thans vooral beheerst worden door de betrekkingen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China en West-Europa geen staatkundige eenheid vormt. De wereld bevindt zich nu in een overgangsfase naar nieuwe verhoudingen. West-Europa kan, gezien zijn potentieel en macht, nvloed uitoefenen op tal van vraagstukken die daarbij aan de orde zijn.

verschenen: Januari 1973, blz. 367

jaargang: 40/04