Roy Porter

De malaise van een beroep

Geneeskunde, de gevangene van haar succes

Is de medische revolutie van de voorbije vijftig jaar, volgens het woord van Ivan Illich, een ‘bedreiging voor de gezondheid’? Nooit heeft de geneeskunde zoveel bereikt als tijdens deze periode. Nooit heeft ze zoveel wantrouwen en kritiek geoogst als vandaag.

verschenen: December 1994, blz. 982

jaargang: 61/11