Walter Van Reusel

De medische (r)evolutie en het (on)vermogen van ethiek

De geneeskunde zal naast haar eeuwenoude therapeutische functie meer en meer ook een transformerende functie hebben. Ze sleutelt immers aan de bouwstenen van het leven zelf. De maatschappij verwacht van de ethiek dat zij deze nieuwe toepassingen in goede banen zal leiden. Dit verwachtingspatroon is natuurlijk terecht: de ethiek mag de mens niet op zijn honger laten. Maar dit verwachtingspatroon is tegelijk niet terecht, omdat bij de rol van ethiek in medische kwesties tal van complicaties opduiken.

verschenen: September 2010, blz. 708

jaargang: 77/08