Jeroen Vanheste

De mens als verhaal

Dennis Potters The Singing Detective

De wetenschap ziet de mens als het geheel van zijn biologische, genetische en neurologische eigenschappen: ‘wij zijn ons brein’. Een dergelijk objectiverend perspectief schiet echter tekort bij het begrijpen van wat Walter Benjamin ‘de waardigheid van de menselijke ervaring’ noemde. Aan de hand van Dennis Potters televisieserie The Singing Detective (1986) bespreken we een totaal andere benadering: die waarin de mens wordt gezien als een zichzelf interpreterend wezen dat begrepen kan worden als een verhaal.

verschenen: Januari 2017, blz. 43

jaargang: 84/01