Marius Coolen

De mens blijft mens

Het werk van Albert Camus

Albert Camus heeft er altijd bezwaar tegen gehad dat hij in een bepaalde categorie werd ingedeeld. Hij was en bleef zoekend, heeft een lange weg afgelegd, die plotseling werd afgebroken en wij kunnen, aldus de auteur, niet zeggen dat wij als resultaat een gesloten ideeënwereld en een welbepaalde mensopvatting hebben overgehouden. ‘De waarheid is mysterieus, vluchtend, telkens te veroveren’.

verschenen: Juli 1972, blz. 997

jaargang: 39/10