Jacques Claes

De mens in de toekomst

Een uitdrukking als ‘de mens in de toekomst’ roept het denkbeeld op, dat de mens binnenstapt in een ruimte die er is of die door anderen ontworpen wordt:: ze gaat voorbij aan het feit dat de mens zijn toekomst ís. Daarvan uitgaande, laat de auteur zien dat er twee soorten van futurologie zijn: een overlevingsfuturologie en een futurologie van leven en sterven. De twee sluiten elkaar niet uit: de eerste is de noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor de tweede.

verschenen: April 1972, blz. 687

jaargang: 39/07