Rafael Muñoz Palaciòs

De minderheden in Europa (I)

Probleemstelling en mogelijke oplossingen

Nogal wat West- en Oosteuropese, al dan niet democratische naties zitten ‘geplaagd’ met kleine tot zeer aanzienlijke minderheden binnen hun staatsgrenzen. Hoe moeilijk het is om die bevolkingsgroepen enig (bestaans)recht toe te kennen en zelfs om ze ook maar op een eensluidende manier te definiëren, blijkt al uit de terminologische verschillen in de desbetreffende documenten van b.v. de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap Europa : minderheden in –

verschenen: Mei 1991, blz. 731

jaargang: 58/08