Rafael Muñoz Palacios

De minderheden in Europa (II)

Een politieke oplossing

Ofschoon het veelal ondoenlijk lijkt om de rechten van minderheden zonder meer te vereenzelvigen met het ‘zelfbeschikkingsrecht van de volkeren’ (inclusief het recht op een eigen grondgebied), zullen de erkende minderheidsrechten toch in politieke termen vertaald moeten worden. Die zouden o.m. behelzen: een echt evenredige vertegenwoordiging in het politieke bestel en bestuur van (heel) de staat, en een reële beslissingsbevoegdheid (gaande tot administratieve, culturele… autonomie) op regionaal en/of lokaal niveau binnen de staten. Europa : politieke minderheden in – (3) (1991)

verschenen: Juni 1991, blz. 831

jaargang: 58/09