Pierre Vayssiere

De Miskito’s in Nicarragua

De veelvuldige, ten dele gewelddadige conflicten tussen de sandinistische regering en de Miskito-indianen vormen al geruime tijd de inzet van de ideologische confrontatie tussen de voor- en tegenstanders van de Nicaraguaanse revolutie. Maar het probleem van de ‘Miskitonatie’ is al eeuwen oud: nooit opgegeven verzet tegen de Spaanse overheersing, relatieve autonomie onder Britse voogdij, onderwerping aan de economische belangen van de VS, onderdrukking onder het sandinistische bewind. De sandinistische regering heeft ongetwijfeld de aparte dimensie van het indianenprobleem grotendeels miskend en zware fouten gemaakt, die evenwel een mogelijke verstandhouding en verzoening niet hoeven in de weg te staan.

verschenen: Juni 1984, blz. 794

jaargang: 51/09