Jacques Masquelier

De moderne kennisindustrie

machtsinstrument of middel tot bevrijding

Niet alleen ons theoretisch wereldbeeld maar ook de praktische organisatie van onze concrete leefwereld lijken nagenoeg volledig beheerst te worden door de jonge (internationale) elite van wetenschappers en technici. In feite is het veeleer deze techno-aristocratie, die zelf door de industriële opdrachtgevers en machthebbers gecontroleerd, aan de macht of tot onmacht veroordeeld wordt. Deze onverkwikkelijke impasse is bijzonder gevaarlijk voor onze samenleving.

verschenen: Februari 1976, blz. 414

jaargang: 43/05