Vincent Hunink

De mogelijkheden van vertalen

Kan een klassieke tekst wel echt vertaald worden? Op die vraagwordt in deze bijdrage ingegaan. De aanleidingen daartoe zijn twee nieuwe vertalingen van Homerus’ Odyssee, alsmede eenartikel van Cornelis Verhoeven in dit tijdschrift. Betoogdwordt dat vertalen zelfs op meerdere manieren mogelijk is,mits men reële criteria hanteert.

verschenen: Juni 1993, blz. 526

jaargang: 60/06