Herman Simissen

De mooiste versie van iedere melodie

The English Hymnal honderd jaar

In 1906 verscheen The English Hymnal, onder redactie van Percy Dearmer en Ralph Vaughan Williams. Dit jaar is het verschijnen van dat liedboek uitvoerig herdacht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de achtergrond van het gezangenboek, op de uitgangspunten en keuzes die eraan ten grondslag lagen, en op het succes van The English Hymnal, dat bij publicatie niet onomstreden was.

verschenen: December 2006, blz. 994

jaargang: 73/11