Grahame Lock

De mopperaars. Van zelfkwelling naar diagnose

Aan de universiteit wordt eindeloos gemopperd over de hervormingen, maar waarom zijn deze vernieuwingen gedwongen ingevoerd? Dit artikel zoekt de oorzaken in een bredere sociale context: niet in een verkeerd beleid op overheidsniveau maar in een consensusidee over de mens en over de samenleving, beschouwd als sociaal contract. Zo is de notie van de universiteit als een op een convenant gebaseerde gemeenschap (John Kardinaal Newman) in de vergetelheid geraakt.

verschenen: September 2009, blz. 718

jaargang: 76/08