Bert Govaerts

De multiculturele droom

Is de multiculturele samenleving een utopie? Tegen de achtergrond van racistische en antiracistische slogans pleit de auteur voor een zindelijk gebruik van het concept ‘multicultureel’. De overstap van een niet-Europese naar een Europese cultuur kan sle chts zinvol verlopen als het ‘etnisch bewustzijn’ van de immigranten ingebed wordt in en wettelijk gewaarborgd door de Europese rechtsstaat. multiculturele droom : immigranten (4)

verschenen: Augustus 1989, blz. 981

jaargang: 56/11