Carlos Tindemans

De mythologie van H. Claus

Met behulp van de door J. Kristeva ontwikkelde analyse van de intertextualiteit heeft P. Claes getracht te achterhalen hoe de overvloedig aanwezige antieke erfenis functioneert in het lyrische, epische en dramatische werk van H. Claus. Het blijft evenwel een open vraag of men op deze manier de diepere impulsen en motieven van Claus’ kunstenaarschap vermag te onthullen.

verschenen: Juni 1982, blz. 806

jaargang: 49/09