B. Verschaffel

De naakte feiten

Over het vermeende expressionisme van Egon Schiele

De Oostenrijkse schilder en graficus E. Schiele (1890-1918) sloot aanvankelijk aan bij Klimt en de Jugendstil maar zou nadien – dat is althans de algemeen verspreide opvatting – een uitgesproken expressionist geworden zijn. De auteur betoogt dat een hele reeks van Schieles expressionistisch genoemde schilderijen en tekeningen hoegenaamd niets (meer) uitdrukken maar veeleer, met een welhaast anatomische aandacht, betekenisloze gebaren en ontzielde lichamen componeren en registreren.

verschenen: Januari 1988, blz. 328

jaargang: 55/04