L.L.S. Bartalits

De NATO en het aanbod van Brezjnev

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de DDR heeft Brezjnev ontwapeningsvoorstellen gelanceerd, die meer voor Westerse oren dan voor eigen publiek bestemd waren. De auteur meent dat die voorstellen weliswaar kritische maar toch serieuze aandacht verdienen, omdat het enige alternatief een verder opgedreven, en voor beide partijen alsmaar duurdere bewapeningswedloop is.

verschenen: Januari 1980, blz. 353

jaargang: 47/04