Harry Hoefnagels

De natuur als te hoeden erfgoed van de mensheid

De milieuproblematiek doet de vraag rijzen naar de tegenover de natuur geboden houding. Om helderheid hieromtrent te krijgen gaat dit artikel niet, zoals in het Conciliair Proces gebruikelijk, bij de openbaring te rade, maar bij de natuur zelf. Wat is in het door de natuur gevormde geheel de plaats en de opdracht van de mens? milieuproblematiek (natuur ondervraagd:: 1989)

verschenen: Maart 1989, blz. 527

jaargang: 56/06