Guus Van Hemert

De Nederlandse kerk na de dood van Alfrink

Sporen in de sneeuw

Rond de recente dood van kardinaal Alfrink is het wel en wee van de Nederlandse kerk weer even ter sprake gekomen. De kloof tussen Rome en Nederland, tussen de kerkelijke hiërarchie en (een deel van) het gelovige volk is nog lang niet gedicht. Toch gaan ze ook door, de menigvuldige initiatieven op kleine of grote schaal, om ‘Christus door te vertellen’ en mensen van allerlei slag rond zijn woord en geest samen te brengen.

verschenen: April 1988, blz. 635

jaargang: 55/07