Guido Vanheeswijck

De neoliberale dictatuur

Voortbouwend op een recente lezing van Paul Verhaeghe over het dominante verhaal van het neoliberalisme wordt de vraag gesteld hoe onze manier van denken nog kan worden veranderd. Wie is in staat om nu een alternatief verhaal te presenteren en te verdedigen? Universiteiten moeten vrijplaatsen blijven voor (zelf)kritiek. Zo’n vrijplaats is immers een noodzakelijke voorwaarde voor ‘out of the box’-denken. Maar als de universiteit reeds is gezwicht voor neoliberale uitgangspunten als rendement en efficiëntie, mag men daar die uitgangspunten dan nog wel ter discussie stellen?

verschenen: Juli 2012, blz. 609

jaargang: 79/07