Ludo Abicht

De nieuwe Amerikaanse utopie is links en feministisch

Vergelijkenderwijze bespreekt de auteur twee, met een behoorlijke portie science fiction gekruide utopische romans en een heel wat concreter bevrijdingsverhaal van respectievelijk (de Noordamerikaanse schrijfsters) Ursula K. Le Guin, Marge Piercy en Alice Walker. Fantastische utopische modellen en vruchtbare vormen van verzet hoeven geen realistische toekomstvoorspellingen noch valabele oplossingen aan te reiken, om toch enigermate te verhelderen wat bij een aantal mensen, in casu vrouwen, leeft en aan welke, allicht toegedekte kwalen de bestaande samenleving lijdt.

verschenen: November 1986, blz. 106

jaargang: 54/02