Georges De Schrijver

De nieuwe Fukuyama. Revisie of consolidering?

Bijna twintig jaar nadat Francis Fukuyama zijn controversiële boek The End of History schreef, waarin hij de triomf van de liberale democratie over het Sovjetimperium bezong, brengt hij nu The Origins of Political Order op de markt. Hierin onderzoekt hij het ontstaan van de drie pijlers van de politieke orde: een sterke staat, de rule of law en het afleggen van rekenschap aan de burgers. Vergeleken met de staatsvorming in China, India en het Ottomaanse rijk zijn de rule of law en het afleggen van rekenschap typisch Europese producten, waarvan het huidige China nog heel wat kan leren. Het boek is evenwichtiger dan het vorige, maar Fukuyama is en blijft een neoliberaal denker.

verschenen: Oktober 2011, blz. 784

jaargang: 78/09