Guy Freiermuth

De Nieuwe Gazet: opgekocht, maar opgelucht

Gesprek met Frans Strieleman

Sinds 1957 om financiële redenen gedwongen tot een aparte vorm van samenwerking met ‘buitenstaanders’, wenste De Nieuwe Gazet, als vrijzinnige en liberale (grootstad)krant, haar redactionele onafhankelijkheid te bewaren en te bevestigen. Het gesprek met de hoofdredacteur snijdt problemen aan als het onderscheid en de scheiding tussen objectieve informatie en duidende commentaar, het commercieel inspelen op sensatie en louter lokaal nieuws, de redactionele houding (en onafhankelijkheid) ten aanzien van zowel tegen- als medestanders, de subsidiëring van de zogeheten opiniepers, en de concurrentieverhouding tussen het dagblad en andere, vooral de nieuwste communicatiemedia.

verschenen: September 1985, blz. 959

jaargang: 52/11