P.-H. Virenque

De nieuwe schaarste

Er zijn plannen om op de linker Schelde-oever te Antwerpen de haven uit te breiden en nieuwe industriën te vestigen. Om daartoe op verantwoorde wijze te kunnen besluiten, is een kosten-baten-analyse nodig: hoeveel kost het, wat brengt het op? Steeds meer wordt men zich ervan bewust dat in zulk een berekening ook andere dan economische en dan geprijsde goederen in het geding zijn. Denken we slechts aan de nieuwe schaarste aan milieugoederen. Kunnen ook die gekwantificeerd worden?

verschenen: Juli 1972, blz. 986

jaargang: 39/10