B. Cantillon, C. Gijselinckx & I. Marx

De nieuwe sociale kwestie

De marginalisering van laaggeschoolden

Onze samenleving dreigt ongelijker te worden. De belangrijkste breuklijn in de maatschappij is niet langer de kloof tussen werkenden en werklozen, maar die tussen hoger en lager geschoolden. Die kloof zal hoogstwaarschijnlijk nog toenemen, met verregaande gevolgen voor het socialezekerheidsstelsel. Er zullen nieuwe maatregelen uitgedokterd moeten worden om de bestaanszekerheid van laaggeschoolden te waarborgen.

verschenen: Oktober 1998, blz. 785

jaargang: 65/09