Christophe Van Eecke

De obscene talen van het lichaam

Over de ‘body horror’ van Clive Barker

Clive Barker wordt beschouwd als de vader van de splatterpunk, een zeer brutale vorm van body horror. Hij creëerde het genre in zijn beroemde Books of Blood (1984) en ontwikkelde het verder in een reeks romans en de film Hellraiser (1987). Ondanks de exuberante horror gaat het in dit oeuvre echter om meer dan provocatie. In dit essay probeert de auteur de filosofische implicaties van Barkers werk te duiden via een analyse van drie verschillende manieren waarop de auteur het lichaam in zijn werk thematiseert. Wat daarbij opvalt, is dat we de horror vooral als een metafoor voor het politieke lichaam kunnen lezen.

verschenen: September 2006, blz. 716

jaargang: 73/08