Herman Simissen

‘De onbereikbare ster bereiken’

Bij de vijfentwintigste sterfdag van Jacques Brel

Op 9 oktober jl. was het vijfentwintig jaar geleden dat de chansonnier Jacques Brel overleed. Zijn overlijden werd op grote schaal herdacht. Bij deze gelegenheid werd bovendien zijn werk opnieuw op cd uitgebracht. Het beluisteren van deze uitgave, met onder meer vijf nagelaten chansons, roept eens te meer de vraag op wat het werk van Brel zo bijzonder maakt.

verschenen: December 2003, blz. 974

jaargang: 70/11