Thomas von der Dunk

De onmisbare balling

Hoeveel hebben we te danken aan de balling? Hoeveel draagt de elders vervolgde, de uitgewekene bij aan de samenleving waarin hij terechtkomt? Door de eeuwen heen is gebleken dat emigranten een belangrijke rol speelden bij het stimuleren van vrijheid en verdraagzaamheid. Autocratische regimes die zich afsluiten van de wereld, raken op termijn immers hopeloos achterop bij meer open samenlevingen die ballingen gastvrij onthalen.

verschenen: September 2007, blz. 675

jaargang: 74/08