Christiaan van Nispen tot Sevenaer

De ontmoeting van christendom en islam

Een pleidooi voor wederzijdse betrokkenheid van christenen en moslims in de Naam van God

Al eeuwenlang leven christenen en moslims op gespannen voet en bestaan er wederzijds heel wat vooroordelen. De recente gebeurtenissen hebben de situatie er niet op verbeterd. Toch blijkt de dagelijkse werkelijkheid vaak heel wat genuanceerder. De auteur, een katholiek die al meer dan veertig jaar te midden van moslims woont en werkt, pleit ervoor de islam allereerst te zien als een geloofshouding en niet als een politieke ideologie. Want in de mate dat christenen en moslims elkaar erkennen als gelovigen, kunnen zij elkaar begrijpen, elkaar aanvaarden en samenwerken, ondanks alle moeilijkheden.

verschenen: Mei 2004, blz. 436

jaargang: 71/05