Herman Simissen

De ontvoering van Europa

De Europese verkiezingen in historisch perspectief

Al tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werden plannen voor verregaande samenwerking binnen Europa ontwikkeld. De Europese integratie die na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk gegroeid is, heeft al talrijke vruchten afgeworpen. Toch is er maar weinig belangstelling voor de Europese verkiezingen, mede omdat het ideaal van Europese integratie door economen is ‘ontvoerd’.

verschenen: Juni 1999, blz. 505

jaargang: 66/06