Wim Moesen

De ontwikkeling van de crisis. De crisis van de ontwikkeling

Ten aanzien van het fundamenteel en permanent karakter van de wereldwijde economische crisis, laten klassieke en minder klassieke theorieën en oplossingen het vooralsnog afweten. De vernieuwde belangstelling voor Kondratieffs ‘lange golven’-theorie zou kunnen bijdragen tot een uitweg uit die impasse. Naast de neoliberale, technologische, internationalistische en vakbondsvisies op de best mogelijke oplossing van de crisis, is een veel radicaler alternatieve benadering van de economie pas sinds kort van de grond gekomen.

verschenen: December 1983, blz. 195

jaargang: 51/03