Th. P.M. de Jong

De ontwrichtende weldoeners

Telkens opnieuw kan men verschuivingen constateren van economische goed naar kwaad, hetgeen tot nieuwe ontwikkelingen aanleiding geeft. Zo kan men het kolonialisme en het imperialisme beschouwen en wellicht op het ogenblik een verschuiving van mechanisch gemaakte goederen naar door personen te leveren diensten. Hetgeen weer nieuwe conflicten oproept.

verschenen: Januari 1971, blz. 370

jaargang: 38/04