Raf Vanderstraeten

De onvermijdelijke blinde vlek

Op weg naar de tweede orde cybernetica

Cybernetisch onderzoek heeft de mogelijkheid van ‘objectief’ onderzoek in vraag gesteld. De cybernetica heeft op die bevinding gereageerd door observatieprocessen zelf te gaan observeren – observatie in de tweede orde dus – en de onvermijdelijke perspectiviteit (blinde vlek) van ieder observeren te expliciteren. Die perspectiefverandering biedt interessante inzichten in een heel aantal maatschappelijke fenomenen.

verschenen: Oktober 1994, blz. 792

jaargang: 61/09