Herman Simissen

Een eeuw nadat hij plotseling beroemd werd, staat Oswald Spengler opnieuw in de be¬langstelling. De vraag is: waarom? Zijn politieke opvattingen waren verwerpelijk, zijn veelgeprezen inzichten in het verloop van de geschiedenis berustten op drijfzand.

verschenen: september-oktober 2018, blz. 489

jaargang: 85/05