Henk Jans

De onwaarschijnlijke mens II

J. Monod : ‘Toeval en onvermijdelijkheid”

In het julinummer behandelde de auteur de vraag naar de biologische grondslag van de filosofie die Jacques Monod in zijn wetenschappelijke bestseller ‘Le hasard et la nécessité’ (‘Toeval en onvermijdelijkheid’) wil propageren. Nu dringt hij met zijn kritiek door tot de vraag of Monod inderdaad de onhoudbaarheid van elke ‘finalistische’ interpretatie van de evolutie heeft weten te bewijzen.

verschenen: September 1972, blz. 1094

jaargang: 39/11