H. Spitteler & A. Waalwijk

De opvang van Surinaamse drugsverslaafden

Heel anders dan de ‘blanke’ druggebruiker die zich verzet tegen de Westeuropese cultuur waartoe hij rechtens behoort, zoekt de Surinamer zijn toevlucht in drugs vanuit zijn pijnlijk ervaren onvermogen om in die begeerde cultuur van het gastland geïntegreerd te raken. Dat verklaart mede de volkomen de volkomen tegengestelde aanpak van de feitelijke hulpverlening, die ofwel de integratie van de verslaafde in de Nederlandse samenleving beoogt, ofwel diens gemis aan eigenwaarde probeert op te heffen vanuit zijn oorspronkelijk, Surinaams cultuurbesef.

verschenen: Februari 1979, blz. 402

jaargang: 46/05