Lucas Catherine

De organisatie van de islam in België

staat de integratie in de weg

In het midden van de jaren 70 werd België het eerste Westeuropese land dat de islam officieel heeft erkend. Om vnl. twee redenen laat de concrete toepassing van die wettelijke erkenning nog veel te wensen over: de Belgische wetgever had (heeft) te weinig oog voor de minder klerikaal-hiërarchische structuur van de godsdienstbeleving in de islam, terwijl het intussen verstrekte islamitische godsdienstonderricht de facto in handen is van tijdelijk in België vertoevende imams, die geenszins vertrouwd zijn met de aparte situatie van permanent in het land gevestigde migranten.

verschenen: Maart 1988, blz. 497

jaargang: 55/06