Georges De Schrijver

De orthodoxie van de bevrijdingstheologie

In een onlangs gepubliceerde studie betoogt Kardinaal Ratzinger dat de bevrijdingstheologie op meerdere wezenlijke punten een dwaalleer verkondigt. De auteur legde Ratzingers ‘beschrijving’ van die theologie naast Sobrino’s eigen uitspraken in verband met het reeds aanwezige en het nog te betrachten en te verwachten heil, de hermeneutische overbrugging van de ten dele historische evangelische boodschap naar de eveneens historische actualiteit en de partijdige keuze voor de armen in de gegeven Latijns-amerikaanse situatie. Het degelijk verantwoord christelijk gehalte van Sobrino’s theologische interpretatie wekt het vermoeden dat veel – westers – verzet tegen de bevrijdingstheologie andere men minder geestelijke wortels heeft dan de zorg om het behoud van de ortodoxie.

verschenen: Juni 1984, blz. 771

jaargang: 51/09