Vincent Hunink

De oudheid in vertaling

De klassieke oudheid staat tegenwoordig weer in de belangstelling. Dat is goed zichtbaar aan de vele moderne uitgaven van Griekse en Latijnse werken in vertaling. Onlangs verscheen een monumentaal naslagwerk op dit gebied. Naar aanleiding daarvan wordt in deze bijdrage wat dieper ingegaan op de hausse in vertalingen, op mogelijke oorzaken van deze moderne ontwikkeling en op de schaduwzijden ervan. oudheid (klassieke) in vertaling

verschenen: December 1992, blz. 1284

jaargang: 59/14